Polityka Prywatności

Polityka prywatności i plików cookies sklepu Clippo.pl.

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach sklepu internetowego Clippo.pl, dostępnego pod adresem https://clippo.pl

Administratorem sklepu jest Mateusz Mazurek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „KAZUR Mateusz Mazurek” z siedzibą w Szczecinie (70-781), ul. Seledynowa 97/13, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 9552157520.

Kontakt z administratorem sklepu możliwy pod pod adresem e-mail kontakt@clippo.pl.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Mateusz Mazurek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „KAZUR Mateusz Mazurek” z siedzibą w Szczecinie (70-781), ul. Seledynowa 97/13, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 9552157520,

 2. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://clippo.pl,

 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Sklepu.

§ 2

Dane osobowe

    1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych w Sklepie takich jak formularz założenia konta, formularz zamówienia, formularz zapisu na newsletter.

    2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

    3. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza założenia konta przetwarzane są w celu założenia i utrzymywania konta Użytkownika w Sklepie.

    4. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zamówienia przetwarzane są w celu realizacji zamówienia.

    5. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu na newsletter, przetwarzane są w celu przesyłania newslettera.

    6. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

    7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

    8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

     1. prawo do wglądu do swoich danych osobowych,

     2. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane

    9. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

     1. Serveradmin.pl Sp. z o.o. sp.k. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

     2. The Rocket Science Group, LLC – w celu korzystania z systemu mailingowego Mailchimp, służącego do przesyłania newslettera,

     3. IMKER Bartnik Krzysztof– w celu dostawy zamówień składanych przez Użytkownika w Sklepie.

§ 3

Pliki cookies

      1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

      2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

      3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika może być utrudnione.

      4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 4

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Sklepu:

 1. piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku,

 2. kod śledzenia Hotjar – w celu analizy zachowań użytkowników,

 3. kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Sklepu

§ 5

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Sklep.

 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Sklepu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Sklepem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów